Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Program ze środków budżetu państwa
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data ostatniej modyfikacji: 28-03-2024 | 21:10


03-06-2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Zapytanie ofertowe" na świadczenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe w ramach projektu systemowego pn. "Czas na aktywność w Gminie Mielec" realizowanego w 2014 r.

Termin składania ofert: do dnia 17 czerwca 2014 r.

wyniki postępowania | korespondencja | więcej »»»


03-06-2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Zapytania ofertowego" na świadczenie usług z zakresie Szkoły dla rodziców, Podnoszenia efektywności pracy czyli zarządzania czasem i energią, Racjonalnej Terapii Zachowań oraz indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego pn. "Czas na aktywność w Gminie Mielec"

Termin składania ofert: do dnia 17 czerwca 2014 r.

wyniki postępowania | więcej »»»


14-04-2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Zapytanie ofertowe" na świadczenie usług dotyczących prowadzenia postępowania z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu systemowego pn. "Czas na aktywność w Gminie Mielec" realizowanego w 2014 r.

Termin składania ofert: do dnia 30 kwietnia 2014 r.

wyniki postępowania | więcej »»»


14-04-2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Zapytanie ofertowe" na świadczenie usług ASYSTENTA RODZINY w ramach projektu systemowego pn. "Czas na aktywność w Gminie Mielec" realizowanego w 2014 r.

Termin składania ofert: do dnia 30 kwietnia 2014 r.

wyniki postępowania | więcej »»»


21-06-2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w zakresie: kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Termin składania ofert: do dnia 08 lipca 2013 r.

wyniki postępowania | więcej »»»


21-06-2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie Szkoły dla rodziców, Racjonalnej Terapii Zachowań oraz indywidualnego doradztwa zawodowego.

Termin składania ofert: do dnia 08 lipca 2013 r.

wyniki postępowania | więcej »»»


08-05-2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dotyczących prowadzenia postępowania z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu systemowego.

Termin składania ofert: do dnia 21.05.2013 r.

wyniki postępowania | więcej »»»


08-05-2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług ASYSTENTA RODZINY w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Mielec" realizowanego w 2013 r.

Termin składania ofert: do dnia 21.05.2013 r.

wyniki postępowania | więcej »»»


23-07-2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług:

  1. Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej.
  2. Kurs komputerowy.
  3. Kurs opiekunki osób starszych i dzieci.
  4. Kurs spawania spoin pachwinowych blach w metodzie mag i tig.

Termin składania ofert: do dnia 09.08.2012 r.

wyniki postępowania | więcej »»»


23-05-2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie: "Trening kompetencji i umiejętności społecznych", "Grupowe doradztwo zawodowe", "Indywidualne doradztwo zawodowe" w ramach projektu systemowego pn. "Czas na aktywność w Gminie Mielec" realizowanego w 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: do dnia 01.06.2012 r.

wyniki postępowania | więcej »»»


Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO