Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Program ze środków budżetu państwa
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 11-03-2012 | 09:11
data ostatniej modyfikacji: 28-03-2024 | 21:05

NASZ ADRES:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELCU
ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec


Godziny pracy:

Poniedziałek 730 - 1600
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1500

Telefony, fax:

tel.

(17) 7175250
(17) 7175251

fax.

(17) 7175249

Adres poczty e-mail:

gopsmielec@gops.mielec.pl
 
swiadrodz@gops.mielec.pl - Dział Świadczeń Rodzinnych

NIP: 817-18-28-649

REGON: 690008375

Nr Konta: Bank PeKao
12 1240 1268 1111 0010 9691 8017


Funkcja

Imię i Nazwisko

Kontakt

Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
Mirosław Jaworski pok. nr 1 
tel. (17) 7175250
e-mail: mjaworski@gops.ug.mielec.pl
Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
Ewa Królikowska pok. nr 4
tel. (17) 7175250
e-mail: ekrolikowska@gops.ug.mielec.pl

Pracownicy socjalni:

Funkcja

Imię i Nazwisko

Kontakt

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
- rejon: Wola Mielecka

Aneta Kuśmierczyk

pok. nr 5
tel. (17) 7175251; 509 027 073
e-mail: akusmierczyk@gops.ug.mielec.pl

Specjalista Pracy Socjalnej
- rejon: Trześń, Wola Chorzelowska, Szydłowiec, Chrząstów

Lucyna Osmola

pok. nr 5
tel. (17) 7175251; 509 027 073
e-mail: losmola@gops.ug.mielec.pl

Specjalista Pracy Socjalnej
- rejon: Boża Wola, Goleszów, Książnice, Podleszany

Danuta Kuna

pok. nr 6
tel. (17) 7175251; 509 027 073
e-mail: dkuna@gops.ug.mielec.pl

Pracownik Socjalny
- rejon: Chorzelów

Dorota Deć

pok. nr 6
tel. (17) 7175251; 509 027 073
e-mail: decd@gops.mielec.pl

Pracownik Socjalny
- rejon: Rzędzianowice, Rydzów

Paulina Kilian

pok. nr 6
tel. (17) 7175251; 509 027 073
e-mail: pkilian@gops.mielec.pl

Pracownik Socjalny
- rejon: Złotniki

Magdalena Krawiec

pok. nr 3
tel. (17) 7175251; 509 027 073
e-mail: mkrawiec@gops.mielec.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych:

Funkcja

Imię i Nazwisko

Kontakt

Inspektor

Monika Rec

pok. nr 4
tel. (17) 7175250
e-mail: mrec@gops.ug.mielec.pl

Inspektor

Wiesław Tacik

pok. nr 4
tel. (17) 7175250
e-mail: wtacik@gops.ug.mielec.pl

Inspektor

Joanna Kapała 

pok. nr 4
tel. (17) 7175250
e-mail: jkapala@gops.mielec.pl


AKTUALNOŚCI

Program „Dobry Start” w Gminie Mielec
więcej...
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przekazuje komunikat dotyczący przekazywania wniosków online o świadczenia wychowawcze wypłacane z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.  
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9042,swiadczenia-dla-rodzin-online.html
 
Kierownik GOPS w Mielcu przekazuje najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
więcej...

Komunikat Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od 1 lipca br. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
GOPS w Mielcu zwraca się z prośbą o złożenie oświadczenia dotyczącego wysokości miesięcznego dochodu za miesiąc maj 2015 r. w terminie do dnia 16.06.2015 r.
więcej...
Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
więcej...

Pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu
więcej...

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje
więcej...
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
więcej...
Dodatek mieszkaniowy jest to pieniężne świadczenie okresowe przyznawane wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.), pozwalając na częściowe zmniejszenie obciążenia budżetu gospodarstwa domowego wydatkami związanymi z kosztami utrzymania i eksploatacji mieszkania
więcej...
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
więcej...
Przemoc domowa jest przestępstwem ! Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (Art. 207 Kodeksu Karnego)
więcej...

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO