Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Program ze środków budżetu państwa
>> STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 28-03-2024 | 20:26
data ostatniej modyfikacji: 28-03-2024 | 20:56

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 – 2028

Gmina Mielec realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, który został ustanowiony Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. r. (M. P. z 2023 r. poz. 881). Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” w formie dożywiania dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, oraz modułu 2 "Moduł dla osób dorosłych" w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe w wysokości 200% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj:

  • dla osoby w rodzinie – 1.200,00 zł

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1.552,00 zł

Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 85.225,00 zł na 2024 rok. Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Mielec to 56.817,00 zł. Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2024 r. wynosi 142.042,00 zł.

Data podpisania umowy na dofinansowanie zadania – 20 marca 2024 r.

Plakat w pliku PDF
<<PLAKAT_POSILEK_2024.pdf>>

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO