Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Program ze środków budżetu państwa
>> STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 28-03-2024 | 20:58
data ostatniej modyfikacji: 28-03-2024 | 20:58

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Gmina Mielec przystąpiła do rządowego programu „Opieka Wytchnieniowa”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego wynosi: 181 458,00 zł. 

Program „Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024 adresowany jest:

  • do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, 
  • do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS).

Celem Programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnością w codziennych czynnościach związanych z opieką nad nimi. Dzięki takiemu wsparciu opiekunowie na co dzień zaangażowani w opiekę nad osobą z niepełnosprawnością zyskują czas na odpoczynek, regenerację, czy załatwienie innych ważnych dla nich spraw. Program stwarza możliwość uzyskania zabezpieczenia opieki nad osobą z niepełnosprawnościami w czasie np. planowanej hospitalizacji, zabiegu, rehabilitacji opiekuna.

Opieka wytchnieniowa jest realizowana przez Gminę Mielec w dwóch formach:

  • w ramach pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania uczestnika Programu). Planowana liczba godzin usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi maksymalnie po 179 godzin dla maksymalnie 18 osób ( w tym dzieci z niepełnosprawnością). 
  • w ramach pobytu całodobowego dla 3 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Planowana liczba pobytu całodobowego dla każdej osoby wynosi maksymalnie 7 dni.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

  • Do programu kwalifikowane będą osoby:
    mieszkające na terenie gminy Mielec, 
  • które sprawują bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego np. internatu, ośrodka szkolno-wychowawczego.

Udział w programie jest nieodpłatny..

Plakat w pliku PDF
<<PLAKAT_OPIEKA_WYTCHNIENIOWA_2024.pdf>>

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO