Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 11-03-2012 | 09:09
data ostatniej modyfikacji: 17-11-2021 | 18:17

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Szanowni klienci!

Informujemy, że z dniem 15 listopada 2021 r. od godz. 12.00 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców wprowadzamy ograniczenia w funkcjonowaniu bieżącej pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przyjmowanie stron w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu odbywać się będzie pojedynczo na wyznaczonych stanowiskach do obsługi klienta.

Zachęcamy do załatwiania spraw w GOPS w Mielcu za pośrednictwem:

 • platformy ePUAP, adres skrzynki podawczej (ESP): /gopsmielec/SkrytkaESP ,
 • telefonów: 
  17 717 52 51 lub 509 027 073 - w sprawie: świadczeń z pomocy społecznej, usług opiekuńczych; 
  17 717 52 50 lub 789 055 973 - w sprawie: świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, karty dużej rodziny,
 • poczty elektronicznej gopsmielec@gops.mielec.pl

Ponadto informuje, że korespondencję można zostawiać u pracownika urzędu na portierni oraz w pojemniku umieszczonym przed budynkiem Urzędu Gminy (wejście od strony parkingu).

Za utrudnienia przepraszamy!

Komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych do programu "CZYSTE POWIETRZE"

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że w okresie od 1 sierpnia każdego roku nie później niż do 23 września każdego roku gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego w drodze obwieszczenia Prezesa GUS, które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

Mirosław Jaworski
GOPS MIELEC

Zmiany w Programie "Dobry Start" (300+)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od 1 lipca 2021 r. nie będzie realizował rządowego programu „Dobry Start”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092) obsługa ww. świadczenia przekazana została do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższym informujemy, iż składanie wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie możliwe od 1 lipca 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną:

 • przez bankowość elektroniczną,
 • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • na portalu empatia.mpips.gov.pl

Link do pisma informacyjnego <<Pismo_ZUS.pdf>>

Przywrócenie bezpośredniej obsługi interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 7 czerwca 2021 r. przywracamy bezpośrednią obsługę interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

Jednocześnie przypominamy, iż nadal wszystkich obowiązuje reżim sanitarny (maseczki, płyny dezynfekujące, bezpieczna odległość min. 1,5 m od innych osób).

 

Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

Osoby, które nie będą mogły samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy dostępny na stronie spis.gov.pl lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od maja i będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99, oraz poprzez dedykowaną aplikację dostępną na stronie spis.gov.pl.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów są oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję i upewnić się, że nasi bliscy seniorzy mają tego świadomość.

Jeśli seniora spisał współmieszkaniec lub senior spisał się sam (np. z czyjąś pomocą przez Internet albo poprzez infolinię spisową), zrealizował tym samym swój obowiązek udziału w spisie. Nikt nie ma prawa do niego zadzwonić w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

Jeśli respondent będzie miał uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności kontaktującego się z nim rachmistrza spisowego, powinien zaistniały incydent niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Zapewniamy, że dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 i jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej) lub poprzez formularz: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan/ zaznaczając w temacie „bezpieczeństwo, w tym zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa”. Po zgłoszeniu zdarzenia GUS podejmie niezwłocznie odpowiednie kroki do weryfikacji informacji i danych.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Nowy okres świadczeniowy świadczenie wychowawcze ''500 plus "

Od 2021 r. prawo do świadczenia „500+” będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

 • od 1 lutego br. składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy drogą elektroniczną: bankowość elektroniczna, portal Empatia oraz PUE ZUS.

 • od 1 kwietnia br. składanie wniosku drogą tradycyjną - forma papierowa.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Uwaga! Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 lipca do 31 lipca danego roku, ustalenie oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi nie później niż do dnia 30 września tego roku.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku, ustalenie oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 31 października tego roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że przyjmowanie stron odbywa się jedynie po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z pracownikiem GOPS.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny
tel 17 717 52 50 lub 789 055 973 (Dział Świadczeń Rodzinnych)
tel 17 717 52 51 lub 509 027 073 (Dział Pracy Środowiskowej)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że osoby starsze, samotne oraz przebywające na kwarantannie i w izolacji, pozbawione możliwości wsparcia ze strony rodziny mogą dokonywać zakupów przez telefon wraz z dowozem podstawowych artykułów spożywczych oraz środków higienicznych 
w następujących placówkach w godzinach ich otwarcia:
 1. Trześń - 
  SKLEP SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWY P. A. KĘDZIOR, TRZEŚŃ 137, tel. (17) 7742030
 2. Podleszany - 
  F.H.U. HALAK, PODLESZANY 190, tel. (17) 5812573
 3. Rzędzianowice - 
  ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZO-GARMAŻERYJNY "DUL" SP.J, tel. (17) 5836006
 4. Chorzelów - 
  ZAKŁAD PIEKARNICZY W CHORZELOWIE, CHORZELÓW 243, BARBARA KARKOSZA, tel. 506337240
 5. Wola Mielecka - 
  DELIKATESY PASSA, WOLA MIELECKA 373, tel. (17) 7730134

22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów

W ramach Programu Wspieraj Seniora uruchomiona została dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

 

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokryje senior.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy.

www.wspierajseniora.pl – adres dla wolontariuszy

Zadanie realizowane będzie przez gminy, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. To wolontariusze dostarczą zakupy seniorom, ale tez pomogą w obowiązkach domowych czy po prostu porozmawiają z osobą starszą.

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów będą mogły zgłosić się przez Internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. Zgłoszenie można dokonać wysyłając maila na adres gopsmielec@gops.mielec.pl

W pomoc może włączyć się również Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Ponadto, seniorzy z terenu Gminy Mielec mogą dokonywać zgłoszeń na infolinię GOPS Mielec czynną codziennie w godzinach od 7:30 do 19:00

509 027 073 - infolinia GOPS Mielec

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz w związku z gwałtownym wzrostem zachorowań na chorobę Covid-19 w powiecie mieleckim od dnia 20 października 2020 r. wprowadzamy ograniczenia w funkcjonowaniu bieżącej pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Od dnia jutrzejszego tj. 20 października 2020 r. sprawy załatwiane będą za pośrednictwem:

1. drogi elektronicznej:
- platformy ePUAP , adres skrzynki podawczej (ESP): /gopsmielec/SkrytkaESP
- e-mail: gopsmielec@gops.mielec.pl
- systemów bankowości elektronicznej
- portalu https://empatia.mpips.gov.pl (moduł eWnioski)

2. numerów telefonów: 
- 17 717 52 51 lub 509 027 073 - w sprawie: świadczeń z pomocy społecznej, usług opiekuńczych;
- 17 717 52 50 lub 789 055 973 - w sprawie: świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, karty dużej rodziny.

3. operatora pocztowego. 
Korespondencję można umieszczać w pojemniku umieszczonym przed budynkiem Urzędu Gminy (wejście od strony parkingu).
Kontakt osobisty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej możliwy jedynie w sprawach pilnych, których nie można załatwić w inny sposób (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem).

URUCHOMIONA ZOSTAŁA INFOLINIA UDZIELAJĄCĄ INFORMACJI O MOŻLIWOŚCIACH WSPARCIA ŻYWNOŚCIĄ POCHODZĄCĄ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ.

Zachęcamy Państwa do kierowania swoich pytań za pośrednictwem telefonu NUMER INFOLINII 794 680 880 lub e-maila: info@rops.rzeszow.pl

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00


Kwarantanna-15-03.pdf
Na-co-moga-liczyc-osoby-objete-kwarantanna.pdf 


KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem w dniu 13 marca 2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz zarządzeniem Nr 153/2020 Wójta Gminy Mielec z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Mielcu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu od dnia 16 marca 2020 r. wstrzymano osobiste przyjmowanie interesantów.

Udzielanie informacji przez pracowników GOPS w Mielcu będzie się odbywać telefonicznie oraz drogą e-mail (gopsmielec@gops.mielec.pl).

Numery kontaktowe:

17 717 52 51 lub 509 027 073 - w sprawie: świadczeń z pomocy społecznej, usług opiekuńczych;

17 717 52 50 lub 789 055 973 - w sprawie: świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, karty dużej rodziny;

Korespondencję w formie papierowej mogą Państwo kierować na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Głowackiego 5, 39 -300 Mielec

Jednocześnie przepraszamy za utrudnienia i niedogodności.

W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-Co V-2 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu udzielane jest wsparcie psychologiczne:

poniedziałek - piątek (7.30 - 15.30) pod numerami telefonu:

17 780 05 05;

17 780 04 74;

737 161 019.

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

 1. SANEPID- zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

 2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej;

 3. OPS-y otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz z kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową:
  FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
  POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
  POLSKI CZERWONY KRZYŻ
  CARITAS
  STOWARZYSZENIE ODRA - NIEMEN

 4. Ośrodek Pomocy kontaktuje się z jedna z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informację o zapotrzebowaniu na konkretne produkty;

 5. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS;

 6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywność i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający.

Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt.

INFOLINIA DOTYCZĄCA KORONOWIRUSA 
509 027 073

Gmina Mielec jest gminą wiejską położoną w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego w powiecie mieleckim. Gmina Mielec zajmuje powierzchnię 12 221 km2 i składa się z 13 sołectw: Boża Wola, Chorzelów, Chrząstów, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka, Złotniki. Teren gminy podzielony jest na rejony, którymi zawiadują pracownicy socjalni.

W strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu funkcjonują dwa działy:

 • Dział Pracy Środowiskowej,
 • Dział Świadczeń Rodzinnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu prowadzi własną obsługę
finansowo-księgową.

Nazwa banku i numer rachunku bankowego konta podstawowego:
Bank PeKao 12 1240 1268 1111 0010 9691 8017

Adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu:

ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec

Godziny pracy:

Poniedziałek 730 - 1700
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1400

Telefony, fax:

tel. +48177175250
+48177175251
fax. +48177175249

Adres poczty e-mail: 

gopsmielec@gops.mielec.pl

swiadrodz@gops.mielec.pl - Dział Świadczeń Rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu został utworzony na podstawie Uchwały Nr IX/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Mielcu z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu wykonuje zadania pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmian)

Szczegółowy zakres działania oraz zadania określa Statut i Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

AKTUALNOŚCI

Program „Dobry Start” w Gminie Mielec
więcej...
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przekazuje komunikat dotyczący przekazywania wniosków online o świadczenia wychowawcze wypłacane z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.  
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9042,swiadczenia-dla-rodzin-online.html
 
Kierownik GOPS w Mielcu przekazuje najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
więcej...

Komunikat Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od 1 lipca br. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
GOPS w Mielcu zwraca się z prośbą o złożenie oświadczenia dotyczącego wysokości miesięcznego dochodu za miesiąc maj 2015 r. w terminie do dnia 16.06.2015 r.
więcej...
Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
więcej...

Pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu
więcej...

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje
więcej...
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
więcej...
Dodatek mieszkaniowy jest to pieniężne świadczenie okresowe przyznawane wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.), pozwalając na częściowe zmniejszenie obciążenia budżetu gospodarstwa domowego wydatkami związanymi z kosztami utrzymania i eksploatacji mieszkania
więcej...
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
więcej...
Przemoc domowa jest przestępstwem ! Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (Art. 207 Kodeksu Karnego)
więcej...

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO